Telconet İSG sisteminin sürekli iyileşmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını takip ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Kendi faaliyetleri ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve regülasyonlara uygun hareket etmektedir. 

Firmamız bağlı ve eşit kontrole sahip olduğu ortaklıklarında, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalardan taviz vermeden çalışmakta ve bu uygulamaları işin en kritik süreçleri olarak yönetmektedir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesine göre uymakla yükümlü olduğumuz genel sorumluluklar taviz verilmeksizin uygulanmaktadır.